Intrum Adatkezelési Tájékoztató

Ön az Intrum által meghirdetett, vagy későbbiekben megnyíló állásra pályázik, ezért tájékoztatjuk, hogy pályázat benyújtása esetén a jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) vonatkozik a pályázó, tehát az Ön személyes adatainak kezelésére.

Az Intrum egy nemzetközi társaság, amely számos országban, különféle formákban működik. A Tájékoztató értelmében az az Intrum társaság felel az Ön személyes adatainak védelméért, amelyhez jelentkezését benyújtotta (Adatkezelő). Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk arra vonatkozólag, hogyan használjuk fel az Öntől és harmadik felektől begyűjtött személyes adatokat a pályázati eljárás során.

Időről időre frissítjük a Tájékoztatót anélkül, hogy Önt erről értesítenénk, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze az aktuális változatot. A Tájékoztató ezen változatát 2018. május 03-án adtuk ki.

1. A személyes adatok fajtái

Amikor pályázatot nyújt be hozzánk, az abban megadott adatokat Társaságunk az Ön hozzájárulásával tárolhatja. Általánosságban az alábbi adatok megadására kérjük Önt:

 • Személyes kapcsolattartási adatok. Például az Ön neve, címe, e-mail címe, telefonszáma.
 • Önéletrajzában foglalt információk. Például az Ön korábbi karrierje, tanulmányai, készségei, nyelvtudása és bármely egyéb információ, amelyet belefoglal az önéletrajzába.
 • Motivációs levél. Minden olyan információ, amelyet belefoglal a motivációs levelébe.
 • Munkára való alkalmasság. Előfordulhat, hogy az adott pozícióra való alkalmasságát igazolnia kell.
 • Jó hírnév igazolása. A munkakör jellegétől függően kérhetünk Öntől hatósági igazolást arról, hogy nem létezik olyan körülmény, amely kizárná a pozícióra való alkalmasságát.

A fentieken kívül a megpályázott munkakörtől függően harmadik felektől is kérhetünk információt:

 • Belső pályázatok. Ha Ön már az Intrum munkavállalója és egy másik pozícióra pályázik a vállalaton belül, a személyzeti dossziéjából is felhasználhatunk adatokat a jelentkezésekor megadott információk kiegészítésére.
 • Értékelés. Előfordulhat, hogy megkérjük, vegyen részt készségeit, személyiségét vagy kognitív alkalmasságát vizsgáló értékelésekben. Az adott értékelésen való részvételt megelőzően, az értékeléssel kapcsolatos minden további szükséges információt a rendelkezésére bocsátunk, amelynek tudatában hozzájárulását adhatja annak elvégzéséhez.
  Ezen értékeléseket általában harmadik felek szoftverei segítségével, vagy külső társaság bevonásával végezzük, akik megosztják velünk az eredményt.
 • Munkaszerződés megkötését megelőző ellenőrzés. Munkakörének jellegétől függően a munkaszerződés megkötését megelőzően ellenőr szakértőt kérhetünk fel annak meghatározására, hogy van-e olyan körülmény, amely kizárná, hogy betölthesse az adott pozíciót. Az ellenőrzés előtt tájékoztatjuk Önt, hogy sor kerül-e ilyen típusú ellenőrzésre, illetve annak mi a hatásköre és célja.
 • Referenciák. Dönthetünk úgy, hogy referenciát kérünk olyan személyektől, akik korábban Önnel együtt dolgoztak. Általában csak olyan személyeket keresünk meg, akik nevét és elérhetőségét Ön megadja nekünk. Ha Ön már az Intrum munkavállalója, az Ön tájékoztatása nélkül referenciát kérhetünk felettesétől és/vagy munkatársaitól is.

Egyes esetekben előfordulhat, hogy különleges adatokat is kezelünk, például etnikai háttérrel kapcsolatos adatokat vagy nemre vonatkozó információt, mivel így tudjuk biztosítani jelentkezőink és munkavállalóink sokszínűségét.

2. Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő az alábbi célokra használja fel az Ön adatait:

 • Toborzás. Az Önnel kapcsolatos információkat felhasználhatjuk arra, hogy megbizonyosodjunk róla, megfelelően képzett jelentkező-e a megpályázott munkakörre.
 • Vitarendezés. Személyes adatokat használhatunk vitarendezéshez, panaszok kivizsgálásához, vagy jogi eljárásokhoz is.
 • Jogi előírásoknak való megfelelés. Személyes adatait a jogi előírásoknak való megfelelés, vagy bírósági ítélet teljesítése érdekében is felhasználhatjuk.

3. Személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező felek

Az Adatkezelő a következő esetekben oszthatja meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel:

 • Amennyiben (a fentiek alapján) harmadik felektől kérünk információt, megadjuk az Ön nevét és más olyan adatot, amelyre szükség lehet, hogy releváns információt adhassanak meg Önről.
 • Személyes adatait olyan harmadik felekkel oszthatjuk meg, akik nevünkben, megbízásunk alapján járnak el, például szolgáltatókkal. Ilyen esetekben ezen harmadik felek csak a fenti 2. pontban említett célra használhatják fel személyes adatait és kizárólag az utasításainknak megfelelően;
 • Munkavállalóink feladatkörük ellátása céljából hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz. Ilyen esetben csak akkor adunk hozzáférést, ha a fent említett célokra elengedhetetlen és ha az adott alkalmazottat titoktartási kötelezettség köti;
 • Személyes adatait akkor oszthatjuk meg például bűnüldöző szervekkel vagy más kormányzati hatóságokkal, ha arra jogszabály, vagy bírói ítélet kötelez bennünket.

Személyes adatainak tárolási helye

Személyes adataihoz kizárólag az Intrum Justitia Zrt. adatkezelésre kijelölt munkavállalói, az Intrum Justitia Zrt. Karrier Portál rendszerét üzemeltető adatfeldolgozójának (Nexum Magyarország Kft.; székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.; cégjegyzékszám: 06-09-004861, a továbbiakban: Nexum) arra kijelölt munkavállalói, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg. Az adatkezelésre kijelölt munkavállalókat jogszabály, illetve munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza. A Nexummal kötött szerződésben az Intrum Justitia Zrt. feltételül szabja, hogy a Nexum a tudomására jutott személyes adatot megfelelő gondossággal köteles kezelni.

5. Személyes adatok megőrzése

Személyes adatait korlátozott ideig őrizzük meg és kitöröljük, ha már nem szükségesek az adatkezelés céljára. A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy a pályázati eljárás időtartama alatt őrizzük meg adatait és kitöröljük, amint megtaláltuk a megfelelő jelentkezőt. Ha Önt választottuk a pozíció betöltésére, személyi dossziéjában megőrizzük személyes adatait a HR titoktartási irányelveink, előírásainak megfelelően.

A pályázati eljárás lezárását követően is megőrizhetjük személyes adatait, ha függőben lévő jogi vita miatt szükség van rá, illetve, ha Ön hozzájárulását adta ahhoz, hogy hosszabb ideig is megőrizzük nyilvántartásunkban a személyes adatait.

6. Adatai kezelésének jogi alapja

A legtöbb esetben azért kezeljük személyes adatait, mert Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Egyes esetekben jogszabályi kötelezettség miatt is kötelesek vagyunk feldolgozni személyes adatait.

7. Az adatvédelmi jogszabályokban rögzített jogai

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete az alábbi jogokat biztosítja Önnek.

A hozzáféréshez való jog
Jogosult másolatot kapni azon személyes adatokról, amelyeket nyilvántartunk Önről, és tájékoztatást kérni annak részleteiről, hogyan kezeljük ezen adatokat.

Személyes adatait általában írásban adjuk át Önnek, kivéve, ha Ön másként kérte, vagy ha elektronikus úton nyújtotta be kérvényét, amely esetben az információkat is elektronikus úton, titkosított formában adjuk át, ha lehetséges.

A helyesbítéshez való jog
Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy pontos és hiánytalan adatokat tartsunk nyilván Önről. Amennyiben Ön szerint ez nem teljesül, kérheti tőlünk adatai frissítését vagy módosítását.

A törléshez való jog
Bizonyos körülmények között jogosult kérni, hogy töröljük személyes adatait, például, ha az adott adatkezelési cél érdekében felvett személyes adatok tárolására az eredeti cél érdekében már nincs szükség, vagy ha visszavonja hozzájárulását. Ezt azonban más tényezők figyelembevételével is mérlegelnünk kell. Előfordulhat például, hogy jogi vagy jogszabályi kötelezettségeknek kell eleget tennünk és ezért nem teljesíthetjük kérését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Egyes esetekben Önnek joga van azt kérni tőlünk, hogy ne kezeljük többé személyes adatait, például, ha úgy gondolja, hogy az általunk nyilvántartott személyes adatai pontatlanok, vagy ha úgy gondolja, hogy nincs többé szükségünk személyes adataira.

Adathordozhatósághoz való jog
Bizonyos körülmények között Önnek joga van azt kérni, hogy adjuk át személyes adatait az Ön által kijelölt harmadik fél részére.

Tiltakozáshoz való jog
Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen, ha az a mi jogos érdekünkben történik, mint a jelen esetben is. Ha nincs az adatkezelésnek kényszerítő erejű törvényes oka, nem fogjuk tovább folytatni személyes adatai kezelését ezen okra hivatkozva, ha tiltakozik az adatkezelés ellen. Megjegyezzük azonban, hogy így nem tudjuk figyelembe venni a jelentkezését a továbbiakban.

Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jogok
Az Intrum nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást a toborzási eljárásban.

A hozzájárulás visszavonásához való jog
Önnek joga van visszavonni az adatainak további kezelésére vonatkozó hozzájárulását.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, az illetékes bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) ennek során dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

9. Kapcsolattartási adatok

Ha szeretne kapcsolatba lépni az Intrum Justitia Zrt.-vel személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: hr@intrum.hu

10. Az alábbiakban részletes tájékoztatást nyújtunk arról, hogy az Intrum Justitia Zrt. mint Adatkezelő az Ön személyes adatait a toborzási eljárás kapcsán hogyan kezeli: l

Társaságunk az INTRUM JUSTITIA Zrt.-nél

 1. meghirdetett pozícióra a megfelelő jelölt kiválasztása, toborzás céljából → a jelentkezők,
 2. később megnyíló pozícióra történő kiválasztás érdekében → a jelentkezők, kiválasztásra nem került jelentkezők,
 3. vitarendezés, jog eljárásnak való megfelelés érdekében → a jelentkezők, kiválasztásra nem került jelentkezők

adatait tárolja az alábbiak szerint:

Adatkezelés céljaKezelt adatokKezelt különleges adatokAdatkezelés jogalapjaMegőrzés időtartama
Toborzás meghirdetett állásra
 • családnév
 • keresztnév
 • születéskori név
 • születési idő
 • jelentkező neme
 • állampolgárság
 • állandó lakcím (Ország, Irányítószám, Város,Utca, házszám)
 • értesítési cím (Ország, Irányítószám,Város,Utca, házszám)
 • anyanyelv
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • iskolai végzettségek adatai (végzettség pontos megnevezése, Iskola típusa, Iskola neve, helye, kezdés ideje, befejezés (várható) ideje)
 • specifikus ismeret megnevezése, pl.: idegennyelv-ismeret
 • korábbi munkahelyi tapasztalat, korábbi és aktuális munkakör, pozíció pontos megnevezése)
 • motivációs kérdésekre válaszok
 • dokumentumok: arckép, önéletrajz, preferenciák, szakterület, tevékenységi szint, tevékenységi helye, munkavégzés helye (Ország, Megye, Város), munkavégzéssel kapcsolatos további információk (munkába állási határidő, munkavállalási időtartam, munkaidő), bruttó havi alapbér igény, egyéb dokumentumok
 • vezetői engedély és saját gépkocsi használata (jogosítvány típusa, van-e autója)
 • hobbi és érdeklődési kör, egyéb megjegyzések
 • munkavállaláshoz szükséges adatok:
 • Bankintézet neve, Bankszámlaszám
 • Adóazonosító jel
 • TAJ- szám
 • Személyigazolvány száma
 • Magánnyugdíj-pénztári tagság
 • Állampolgárság, Telefonszám
 • Pályakezdő
 • Nyugdíjas
 • Előző munkahely
 • Idegennyelv-ismeret
 • Tanult nyelv
 • Ismeret foka
 • Végzettségek
 • Legmagasabb iskolai végzettség
 • Iskola neve
 • Sürgős esetben értesítendő neve, rokonsági foka, címe, telefonszáma
Az jelentkező önkéntes hozzájárulása Az adott pozícióra történő kiválasztási eljárás lezárultáig.
Később megnyíló pozícióra történő kiválasztás
 • családnév
 • keresztnév
 • születéskori név
 • születési idő
 • jelentkező neme
 • állampolgárság
 • állandó lakcím (Ország, Irányítószám, Város,Utca, házszám)
 • értesítési cím (Ország, Irányítószám,Város,Utca, házszám)
 • anyanyelv
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • iskolai végzettségek adatai (végzettség pontos megnevezése, Iskola típusa, Iskola neve, helye, kezdés ideje, befejezés (várható) ideje)
 • specifikus ismeret megnevezése, pl.: idegennyelv-ismeret
 • korábbi munkahelyi tapasztalat, korábbi és aktuális munkakör, pozíció pontos megnevezése)
 • motivációs kérdésekre válaszok
 • dokumentumok: arckép, önéletrajz, preferenciák, szakterület, tevékenységi szint, tevékenységi helye, munkavégzés helye (Ország, Megye, Város), munkavégzéssel kapcsolatos további információk (munkába állási határidő, munkavállalási időtartam, munkaidő), bruttó havi alapbér igény, egyéb dokumentumok
 • vezetői engedély és saját gépkocsi használata (jogosítvány típusa, van-e autója)
 • hobbi és érdeklődési kör, egyéb megjegyzések
 • munkavállaláshoz szükséges adatok:
 • Bankintézet neve, Bankszámlaszám
 • Adóazonosító jel
 • TAJ- szám
 • Személyigazolvány száma
 • Magánnyugdíj-pénztári tagság
 • Állampolgárság, Telefonszám
 • Pályakezdő
 • Nyugdíjas
 • Előző munkahely
 • Idegennyelv-ismeret
 • Tanult nyelv
 • Ismeret foka
 • Végzettségek
 • Legmagasabb iskolai végzettség
 • Iskola neve
 • Sürgős esetben értesítendő neve, rokonsági foka, címe, telefonszáma
A jelentkező, valamint a kiválasztásra nem került jelentkező önkéntes hozzájárulása A jelentkező pályázati anyaga feltöltésekor, illetve a kiválasztásra nem került jelentkező a sikertelen felvételi eljárást követően hozzájáruló nyilatkozatot tehet 1 év megőrzési időtartamhoz. Az 1 év megőrzési időtartam eltelte előtt az érintett újabb nyilatkozatot tehet pályázati anyagának további 1 évig tartó megőrzésével kapcsolatban.
Amennyiben az érintett nem nyilatkozik, úgy pályázati anyaga törlésre kerül.
Vitarendezési -, Jogi eljárásnak, Bírósági ítéletnek való megfelelés Az adott vita, illetve jogi eljárás alapját képező olyan adat(ok), mely(eke)t a jelentkező a toborzás során adott meg, vagy visszautasította annak megadását Jogszabályi kötelezettség Az adott eljárás megszűnéséig és az eljárás megszűnésétől számított 5 évig

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-104413